EĞİTİM
Giriş Tarihi : 14-01-2021 10:36   Güncelleme : 14-01-2021 10:36

Paranormal Olay Nedir?

Paranormal olay nedir? Niçin doğaüstü bir şeyler görürüz? Niçin her toplumda istisnasız olarak bu gibi efsaneler dile getirilmiş, toplumun neredeyse tamamı tarafından kabul görmüştür?

Paranormal Olay Nedir?

Paranormal Olay Nedir?

Paranormal kelimesi, olağan olmayan ya da olağanüstü gibi anlamlara gelmekte birlikte, daha çok metafiziksel olayları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. İnsanoğlunun binlerce yıllık tarih serüveninde milyonlarca paranormal olay iddiaları ortaya atılmış, şiirler ve kitaplar yazılmış, çeşitli efsanelerde anlatılagelmiş, hatta bazı toplumlarda sanatta da kendisine yer bulmuştur. Bu olaylar tek bir topluma has değil, dünyanın tüm toplumları tarafından iddia edilmiştir. Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu gibi olayların kanıtlanabilirliği oldukça azalmış, hatta modern dünyada sıfıra inmiştir. Peki, insanoğlu, olmayan bir şeyi niçin olmuş gibi gösterme çabasına girmiştir ki? Niçin her toplumda istisnasız olarak bu gibi efsaneler dile getirilmiş, toplumun neredeyse tamamı tarafından kabul görmüştür? İşte bu yazımızda, ünlü sosyologların konu ile ilgili araştırmalarına ve yorumlarına değinecek, evrimsel psikolojinin derinlerine inecek, farklı toplumların farklı olaylarını inceleyeceğiz.

Eriman Topbaş’ın Dindar Beyin kitabında belirtmiş olduğu bir araştırmada, farklı kültüre ait toplumların farklı inançları ve farklı doğaüstü varlıkların bulunduğuna dikkat çekmiştir. Örnekler ile açıklayacak olursak, Ortadoğu toplumlarında şeytan, melek, cinler gibi doğaüstü varlıklar çeşitli insanlar tarafından görülürken, uzak doğuda bölgesinde ejderhalar ve ejderha kralları, doğanın gücünü yansıtan varlıklar görülmektedir. Farklı kültürlerin farklı şeyleri rüyalarında, ya da trans hallerinde görmesi bizi şu sonuca götürür; Doğaüstü olduğu iddia edilen varlıklar, kültür ile doğrudan alakalıdır. Dolayısıyla bu durum, doğaüstü varlıkların objektif olmadığını, tamamen öznel varlıklar olduğu bilgisini verir. O halde gördüklerimiz bizim, sosyal korkularımızdır aslında. Bu yazıda paranormal olaylar yaşadığını iddia eden insanların yalan söylediklerini imâ etmiyoruz, aksine gördüklerini kabul ediyoruz. Ancak buradaki hassas nokta, gördüklerimizin bir aldatmacadan ibaret olduğu gerçeğidir.

Niçin doğaüstü bir şeyler görürüz?

Evet, tüm gördüklerimiz aldatmacadan ibaretse, niçin doğaüstü bir şeyler görürüz? Niçin beynimiz, olmayan bir şeylerin olduğuna inandırır bizleri? Bu sorular psikolojinin alanına girmekle birlikte, bir psikoloji alt dalı olan evrimsel psikoloji ile açıklanabilir. İnsanoğlunun milyonlarca yıldır yaşadığı evrimsel dönüşüm, bizleri bir şeylerden korkmaya, korktuğumuz şeyi takıntı hâline getirmeye itmiş görünüyor. Şu an modern dünyada yaşadığımız için, doğal ortamın ne gibi zorluklar yaşatacağı hakkında pek fikir sahibi olamamamız normal bir durum, ancak hayal edin; Uçsuz bucaksız ormanlarda yaşam mücadelesi veren ilk insan kabilelerini… Milattan önce 60.000 yılı öncesine tekabül eden bu dönem, kuşkusuz insanoğlunun en zorlu koşullar altında yaşamaya çalıştığı zamanlardır. Ormandaki yırtıcı türlere karşı son derece savunmasız olan insan, onlardan sadece kaçmak zorundaydı. Bu kaçma dürtüsünün ortaya çıkmasının tek bir nedeni vardı; Korku…

Korku, insanı en çok hayatta tutan duygulardan bir tanesidir. Hiçbir fiziksel zarar görmediğiniz halde yalnızca korku hissi, size inanılmaz psikolojik bir bunalım yaşatır. Dolayısıyla hemen o korkudan kurtulmak, günün olağan neşeli ruh haline dönmeniz gerekmektedir. Peki, şimdi modern dünyayı tekrar düşünün. Artık etrafınızda korkmanızı gerektirecek bir yırtıcı türü var mı? Geceleri uyumadan önce bir ayının gelip sizi paramparça edebileceğini hangimiz düşünüyoruz? Eriman Topbaş, bu kitabında doğaüstü güçler için ayı benzetmesini yapar. Bizler, her paranormal olayda korkarız. Artık modern bir dünya kurduk kendimize ancak bedenimiz, beynimiz, psikolojimiz kendini hâlâ ormanda zannediyor. Bizler, ormandaki ayıyı arıyoruz. Ancak etrafta bir ayı yok, aslan yok, leopar yok. Peki, hemen bu boşluğu doldurmalıyım o halde; uzak doğulular için ejderhalar, batı için şeytanlar ve cinler, kuzeyliler için buz canavarları…