EĞİTİM
Giriş Tarihi : 03-11-2018 13:08   Güncelleme : 03-11-2018 13:08

Kohlberg Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg Ahlak Gelişimi Kuramı

Kohlberg ahlak gelişimi kuramı; gelenek öncesi düzey, geleneksel düzey ve gelenek sonrası düzey olmak üzere temel olarak üçe ayrılır. Bireylerin bebekliklerinden itibaren yaşadıkları deneyimleri ile tüm bu evrelerden geçeceğini savunan Kohlberg, bu evrelerin her birini de kendi arasında ikiye ayırmıştır.

Gelenek öncesi dönemin ilk evresi olan ceza ve itaat eğiliminde çocukların sadece otoriteye uydukları ve kuralları sorgulamadıkları görülür. Olayların nedenleri değil sonuçlarını önemseyen çocuklar bu dönemde sadece cezadan kaçınırlar. Aynı dönemin ikinci evresi olan araçsal ilişkiler eğilimi evresinde çocuklar kendi ihtiyaçlarını ön planda tutar ve diğer bireyleri önemsemezler.

Geleneksel dönemin ilk evresi olan kişiler arası uyum eğiliminde çocukların önemsediği şey otorite olarak gördüğü kişilerin onayını almaktır. Kurallara uymalarının nedeni otoritenin gözüne girme isteğidir. Geleneksel dönemin ikinci evresi olan kanun ve düzen eğilimi birçok bireyin gelişim gösterebildiği en üst seviyedir. Kanunlar sorgulanmaz ve uymayanlar hoş görülmez. Gelenek sonrası düzeyin evreleri sosyal sözleşme eğilimi ve evrensel ahlak ilkeleri eğilimidir. Dünya insanı olmak ve herkes için eşitlik istemek bu dönemin genel özelliklerinin başında gelir.