EĞİTİM
Giriş Tarihi : 13-12-2020 17:10   Güncelleme : 13-12-2020 17:10

Fiziksel ve Kimyasal Ayrışma Nedir Konu Anlatımı

Kimyasal ayrışma nedir? Konu anlatımı

Fiziksel ve Kimyasal Ayrışma Nedir Konu Anlatımı

Kimyasal Ayrışma Nedir?

Bir kimyasal bileşiğin daha küçük bileşikler ya da elemanlara ayrılması (ya da parçalanması). Bazen kimyasal sentezin tam tersi olarak tanımlanır. Kimyasal bileşiğin normalde sahip olduğu stabilite, ısı, ışınım, nem veya bir solventin asiditesi gibi aşırı çevre koşullarına maruz kaldığında sınırlı kalır. Parçalanma süreçlerinin ayrıntıları genellikle iyi tanımlanmamıştır, çünkü bir molekül daha küçük parçalara bölünebilir. Genellikle üç ayrışma reaksiyonu türü vardır.

Kimyasal ayrışma kısaca bir kimyasal reaksiyondur. Bununla birlikte, kimyasal ayrışma bazı analitik tekniklerden, özellikle de kütle spektrometrisi, geleneksel gravimetrik analizve termogravimetrik analizlerden istifade edilir.

Kimyasal ayrışma teriminin daha geniş bir tanımı aynı zamanda bir fazın iki veya daha fazla faza ayrılmasını da içerir.

Reaksiyon formülleri

Kimyasal bozunum için genelleştirilmiş reaksiyon formülü şöyledir:

AB → A + B

Özel bir örnek, suyun gaz halindeki hidrojen ve oksijene elektroliz edilmesidir:

2H20 → 2H2 + O2

Ek örnekler

Kendiliğinden ayrışmanın bir örneği, yavaş yavaş suya ve oksijene ayrışacak olan hidrojen peroksittir:

2H202 → 2H20 + 02

Karbonatlar, ısıtıldığında ayrışır, önemli bir istisna karbonik asit, H 2 CO 3 olanıdır. Karbonik asit, gazlı içecekler, pop kutuları ve diğer karbonatlı içeceklerdeki “fizz”, zamanla (kendiliğinden) karbondioksit ve suya ayrıştıracaktır

H 2 CO 3 → H20 + CO 2

Diğer karbonatlar, ısıtıldığında, karşılık gelen metal oksit ve karbondioksit üretilirken ayrışırlar. Aşağıdaki eşitlikte M, bir metali temsil eder:

MCO 3 → MO + CO 2

Bunun kalsiyum karbonat içeren özel bir örneği:

CaCO3 → CaO + CO2

Metal kloratlar ısıtıldığında ayrışırlar. Bir metal klorür ve oksijen gazı ürünlerdir.

MClO3 → MCl + O2

Bir kloratın oksijen gelişiminde ortak bir ayrışma aşağıdaki gibi potasyum klorat kullanır:

2KClO3 → 2KCl + 3O2

Termik ayrışma

Termal ayrışma, termal ayrışma olarak da adlandırılır; bu kimyasal reaksiyon, ısıtıldığında en az iki kimyasal maddeye ayrışan bir kimyasal reaksiyon olarak tanımlanır. Tepkime genellikle endotermiktir, çünkü ısı bozunan bileşikteki kimyasal bağları kırmak için gereklidir. Bir maddenin parçalanma sıcaklığı, maddenin daha küçük maddelere veya onun oluşturucu atomlarına ayrıldığı sıcaklıktır.

Örneğin, kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbon dioksit haline dönüşür. Öte yandan, bazı bileşikler, basitçe kurucu unsurlarına ayrışırlar. Su, 2000 santigrat dereceyi aştığında ısıtıldığında bileşenlerine – hidrojen ve oksijen kadar parçalanır.

Bunun ortak bir örneği, bakır karbonatın bakır oksit ve karbon dioksite ayrışmasıdır:

CuCO3 → CuO + CO2

Bakır karbonat, yeşil bir tozdan siyah bir bakır oksit haline gelir ve gaz halindeki karbon dioksit salınır.