EĞİTİM
Giriş Tarihi : 10-06-2020 11:09   Güncelleme : 10-06-2020 11:18

Fetret Devri Nedir? Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Fetret devri nedir, fetret devrinin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Hangi tarihler arasında yaşanmıştır?

Fetret Devri Nedir? Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin, Yıldırım Bayezıd’ın Ankara Savaşı’nda (1402) Timur İmparatorluğu’nun başındaki Timur’a yenilmesiyle başlayan, taht kavgalarıyla geçen 11 yıllık döneme verilen isim; Fasıla-i Saltanat.

Yıldırım Bayezid bu savaş sonunda esir düşmüştür ve Osmanlı birliği bozulmuştur. Yıldırım Bayezid öldükten sonra arkasında altı oğlunu bırakmıştır. Bunlar, Emir Süleyman, Isa Çelebi, Musa Çelebi, Mehmed Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi’dir. Çocuklarından beşi Yıldırım Bayezid ile Ankara Savaşı’na katılmışlardır, sadece Kasım, yaşı küçük olduğu için Bursa’da bırakılmıştır.

Savaş sırasında Mustafa Çelebi ve Isa Çelebi, Karesi bölgesine geçmiştir. Savaşın kaybedildiği öğrenilince Vezir-i Azam Çandarlizade Ali Paşa, Emir Süleyman ve kardeşi Kasım’ı zorlukla Rumeli’ye geçirmiş; Mehmed Çelebi ise Amasya’ya çekilmiştir. Musa ve Mustafa (Düzmece Mustafa) kardeşler de babaları ile birlikte savaşta esir düşmüşlerdir.

Timur’un Osmanlı toprakları üzerindeki asıl hedefi; güçlü Osmanlı’yı ve Anadolu birliğini parçalayarak, kendi idaresi ve hakimiyeti altında olacak birkaç Osmanlı Beyliği oluşturmaktı. Bu amacını gerçekleştirmek için de Osmanlı Devleti’nden Anadolu beylerinin topraklarını satın alarak kendilerine geri verdi.

Timur, Osmanlı’ya ait diğer yerleri de Yıldırım Bayezid’ın dört oğlu arasında bölüştürmüştür. Bayezid’ın (*Hami bulundukları yerlerden çıkararak hükümdarlığını ilan etmiştir. Fetret Dönemi, Osmanlı birliğinin bozulmasına ve devletin resmen bölünmesine neden olmuştur.

Fetret Devri 1413 yılında padişah Birinci Mehmed’in dağılan Osmanlı birliğini yeniden kurmasına kadar da devam etmiştir. Bu dönem yaşanan kargaşalar sebebiyle “bunalım devri” olarak da bilinir. Mehmed Çelebi ilk olarak güçlü bir Türkmen ordusu oluşturmuştur. Bunu, kardeşler arasında yaşanan mücadele takip etmiştir. Önce Musa Çelebi ile İsa Çelebi arasında bir sorun yaşanmıştır. Musa Çelebi Bursa’yı ele geçirmiş, ancak onun hemen ardından İsa Çelebi burayı ele geçirmiştir. Mehmed Çelebi, diğer adıyla Birinci Mehmed, kardeşlerinin çıkardıkları bütün isyanları bastırmış ve başa geçmiştir. Kendisi bu sebeple “ikinci kurucu” olarak da bilinir.

Fetret Devrinin Başlıca Nedenleri:

Tımar sisteminin sonucunda gelir ve refah artmaya başlamaktaydı.

Avrupa ülkelerinin yüzyıl savaşlarından dolayı büyük karışıklıklar yaşanıyordu.

Halkın devlete karşı güveni azalmıştı.

Fetihlerde yumuşak bir politika benimsenmişti.

Fetret Devrinin Sonuçları:

1413 senesinde sona eren Fetret döneminden sonra taht mücadelesini Çelebi Mehmet kazanmıştır.

Osmanlı devleti kaybetmiş olduğu merkezi otoriteyi Çelebi Mehmet’in padişah olmasıyla geri kazanılmıştır.

Çelebi Mehmet Osmanlı devletinin yeni padişahı olmuştur.