PTT 2018 Memur Alım Şartları

PTT 2018 memur alım şartları neler olacak? 2018 yılında PTT'ye kaç personel alınacak, alım tarihleri ve detayları.

PTT 2018 Memur Alım Şartları
PTT 2018 yılında da memur alımlarına devam ediyor. 2018 yılında alınacak olan memurlarda aranan şartlar ise şu şekilde:

KPSS şartı; 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekiyor.

Yaş şartı; On sekiz (18) yaşını tamamlamış ve otuz beş (35) yaşından gün almamış olmak şartı bulunuyor. Yani 15 Ağustos 1983 tarihinden sonra doğmuş olmak gerekiyor.

Mezuniyet şartı; En az 4 yıllık lisans mezunu olmak şartı bulunuyor. Bu kapsamda ilanda belirtilen 80 farklı lisans bölümünden ya da denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okullardan mezun olan adaylar Başvurabilir 

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI
Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel
hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde
Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri
uyarınca istihdam edilmek üzere Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen
pozisyonlara 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından 1671
adet Gişe ve Büro Görevlisi ile 829 adet Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli
Personel” alınacaktır.
Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR
a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç
olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 15/08/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru
tarihi olan 21/08/2017 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2017 Bekçi Alım İlanları
2017 Bekçi Alım İlanları
KYK 2018 Bursu Ne Kadar Olacak
KYK 2018 Bursu Ne Kadar Olacak