KYK 2017 Memur Alımları Başvuru Tarihleri ve Şartları

KYK 2017 yılı içerisinde yeni memur alımları yapacağını duyurdu. Alım şartları ve başvuru tarihleri de netleşti.

KYK 2017 Memur Alımları Başvuru Tarihleri ve Şartları
Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci dereceden boş bulunan 25 (Yirmibeş) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır.

KYK memur giriş sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu
okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini
bitirmiş olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP48
puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak
sıralanması neticesinde belirlenecek 500 (beşyüz) aday arasına girmek (son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da
sınava katılmaya hak kazanacaktır),
ç) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya
erteletmiş olmak (5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun Ek 1 inci
maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır)

Başvuru nasıl yapılır?

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 25.10.2017- 31.10.2017 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.kyk.gov.tr internet adreslerinden veya doğrudan e- devlet kapısından (https://www.turkiye.gov.tr/) giriş yaparak başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları, yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgeleri ile KPSS sonuç belgelerini tarayarak eklemeleri ve başvuru formunun çıktısı ile birlikte
formda belirtilen belgeleri en geç 06.11.2017 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar "Kıbrıs Cad. No: 3 06600 Kurtuluş/ANKARA" adresinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2017 Bekçi Alım İlanları
2017 Bekçi Alım İlanları
KYK 2018 Bursu Ne Kadar Olacak
KYK 2018 Bursu Ne Kadar Olacak